Reactie bij rampen

Ons bedrijf is in heel België actief en is gespecialiseerd in het opruimen van rampen, het snel ingrijpen na een brand, een stookolielek, waterschade of een andere ramp. Neem contact met ons op om uw pand snel te restaureren en te profiteren van een professionele service.

Kwaliteitsservice

Professioneel team

Clean Services grijpt binnen 24 uur in om uw pand te herstellen. Clean Services is het juiste adres om na een calamiteit een compleet pakket aan schoonmaakdiensten te vinden. De interventie op de plaats van een ramp, is onze missie. Of het nu gaat om reiniging na een brand, waterschade of andere schade aan uw eigendommen, reken op ons deskundige en gekwalificeerde team.

Opruimen na een ramp: niets baart ons zorgen, niets houdt ons tegen!

Ons schoonmaakbedrijf, bestaande uit professionele en deskundige technici, begrijpt de korte- en langetermijngevolgen van rampen veroorzaakt door water, roet, rook, brand en vele andere. Onze convenience stores weten hoe ze empathie moeten tonen en garanderen een snelle, doelgerichte en relevante interventie. En dit om de schade te beperken die wordt veroorzaakt door allerlei rampen die zich voordoen in residentiële, commerciële, industriële en institutionele gebouwen.

Het omvat de afvalverwijdering en de schoonmaak na de ramp. Als full-service onderhoudsdienstverlener kunnen wij u ook aanvullende oplossingen bieden.

  • Brand
  • Waterschade
  • Onhygiënische gebouwen
  • Einde van het leven
  • En meer!

Het woord sanering na een ramp is eigenlijk ongepast, het is meer bepaald een sanering door het gebruik van specifieke technieken en apparatuur. Voorbeeld: een brand genereert vaak veel roet… als je het met een klassieke natte spons wegwrijft, laat je het roet in de muur komen en is het niet meer “vangbaar”.

De werking van de reiniging na de ramp, meer bepaald van de decontaminatie, zal dan de toepassing van specifieke professionele technieken en producten mogelijk maken in functie van de aard van de ramp:

Reinigen en ontsmetten van vloeren, wanden, plafonds, gevels en daken.
Wassen, ontsmetten van wandbekleding, stoffering, vloerbedekking en tapijten
Reinigen, ontsmetten en verkwikken van meubilair
Wassen, decontamineren en reconditioneren van elektrische en computerapparatuur
Het elimineren van ongewenste geuren
Reinigen en ontsmetten van linnen en kleding met professionele droogkuisapparatuur en -producten

De post-firectionele reiniging maakt deel uit van de gespecialiseerde reinigingsdiensten, net zoals de reiniging na een ramp, de verwijdering van graffiti of de desinfectie van de decontaminatie. Afhankelijk van de omvang van de schade is het vaak nodig om een beroep te doen op hygiëneprofessionals of zelfs gespecialiseerde reinigingsbedrijven.